Elmélkedés

Hálaadó imádság

/ Elmélkedés
Élet Ura és ajándékozója! Köszönjük a teremtett világot, köszönjük az életet, köszönjük egymást. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, hogy ezt a kapcsolatot újra és újra felajánlod – hogy szüntelen meghívás vagy számunkra. Köszönjük neked Jézust, akiben ...
Olvass Tovább

Hivatásunk az építkezés

/ Elmélkedés
Mindenszentek ünnepe Isten közösségének ünnepe. A remény ünnepe: hogy hazafelé tartunk, hogy van hova hazatérni. A mai nap egy kicsi ablak, amelyen betekinthetünk Isten végtelen gazdag közösségébe, és amelyen keresztül fény árad mulandó, könnyes világunkra ...
Olvass Tovább

Jézus a jó pásztor

/ Elmélkedés
Minden nap arra adatott, hogy Istennel találkozzunk, vele éljünk. És minden találkozás ővele meghívás az újra, a mindig újabbra és mindig frissebbre. Meghívás arra, hogy egyre nagyobb teret engedjünk életünkben a jónak, amit Isten akar ...
Olvass Tovább

Ennyire

/ Elmélkedés
Nagypéntek a csönd és a hála napja. A megfeszített Jézust szemlélve tűnődünk Pilátus mondatán: „Íme az ember”. Jézusban az embert szemléljük, az összetörtet, a szenvedőt. Szemléljük a titkot is, hogy az Isten Fiában ennyire magáénak ...
Olvass Tovább

Utolsó vacsora

/ Elmélkedés
Nagycsütörtök estéjén az utolsó vacsorára emlékezünk, a szentmisében és a lábmosás szertartásában újraéljük a nagy titkot, hogy Jézus egy asztal köré gyűjt bennünket, közösséget, egyházat alkot, és testét és vérét hagyja örökül ennek a közösségnek ...
Olvass Tovább

„Jeruzsálem miatt nem nyugszom.”

/ Elmélkedés
Vasárnap ezt az igét olvassuk Izajásnál: „Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl” (Iz 62,1). Szívünk mélyéig hatolnak ...
Olvass Tovább

„Kezdetben volt az Ige.”

/ Elmélkedés
Karácsony ünnepi szentmiséjén János evangéliumának elejét olvassuk (Jn 1,1-18). Az evangélista a teremtés megidézésével kezdi evangéliumát: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet”. A kezdetet idézi meg, amikor Isten az ő Igéjével alkotta és ...
Olvass Tovább

Gyertyagyújtás Advent harmadik vasárnapján

/ Elmélkedés
Isten, aki szüntelenül közeledni akarsz hozzánk, és Fiad közénk születésében végérvényesen igent mondtál törékeny és botladozó életünkre, köszöntünk Téged a mai estén! Vigyázz ránk, vigyázz közösségünkre, városunkra, és segíts, hogy meg tudjunk tanulni vigyázni egymásra! ...
Olvass Tovább

„Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában!”

/ Elmélkedés
Lukács evangéliumából ma ezt kapjuk útravalóul (Lk 14,15-24): Jézus egyszer egy előkelő farizeus házában ebédelt. A vendégek közül megszólalt valaki: „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában!” Jézus a következő példabeszéddel válaszolt: „Egy ember nagy lakomát ...
Olvass Tovább

Jó vagy és tudsz éltetni!

/ Elmélkedés
A mai evangélium ezt mondja nekünk (Lk 14,12-14): Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se ...
Olvass Tovább