Szilvásy László tartományfőnök ballagási köszöntője

Kedves Ballagók!
Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a rendkívüli ballagáson. Az elmúlt hetven évben senkinek sem kellett megélnie azt, amit idén nektek, hogy tudniillik a hagyományos ballagás elmarad, így az iskola közössége nem tud tőletek a megszokott módon búcsúzni, és ti sem tudtok elbúcsúzni, nem tudjátok a szokásos gesztusokkal, szimbólumokkal, ünnepélyes keretek között lezárni életetek ezen szakaszát. Csak sejthetjük, milyen érzés ez nektek. Próbálunk mellettetek állni ebben a helyzetben, amikor minden bizonytalan, nektek mégis most kell érettségi vizsgán bizonyítani. Minden tanárkollégám nevében ígérem nektek, hogy a lehető legnagyobb együttérzéssel leszünk mellettetek a következő hetekben. Ez a rendkívüli helyzet is megmutatja, mennyire törékenyek az ember elképzelései és tervei a jövőről. Az, aki most magabiztosan állítja, hogy tudja, mit hoz számára a jövő, az vagy tájékozatlan vagy nagyképű. Az iskolában a tanárok sokszor határozottan képviselnek álláspontokat és nézeteket, mert ezzel tudják segíteni a világ sokszínűségében eligazodást kereső diákokat, de belül a tanárok többsége tisztában van azzal, hogy nincs birtokunkban a tudás teljessége, az igazság. Első társait Kalazanci Szent József az igazság munkatársainak nevezte: pontosan látta, hogy az igazságnak csak Isten van birtokában. Aki magát az igazság birtokosának mondja, az Istennel teszi magát egyenrangúvá és így nevetség tárgyává mások előtt. Az ember csak alázatosan törekedhet arra, hogy erőfeszítései révén minél több feltáruljon ebből a szépséges isteni igazságból számára. A piarista iskolában szerettük volna átadni nektek ezt a két dolgot: a vágyat, hogy egész életetekben kutassátok önmagatokban és a világban az igazságot, valamint az alázatot, hogy mindig tisztán lássátok, hogy ez a folyamat éltünk végéig tart. Biztosan elkövettünk jó néhány hibát e törekvésünkben, ezért bocsánatot kérünk tőletek. Kérjük, hogy inkább azt a jót vigyétek magatokkal, amit megtapasztaltatok. Az embernek nem egyedül kell keresnie az igazságot, hanem együttműködve másokkal. Közösségi lények vagyunk, megosztjuk másokkal életünket, egymásnak támaszt és erőt nyújtunk. Feltett szándékunk volt, hogy veletek is megtapasztaltassuk a közösségi élet szépségét és erejét, mert szilárd meggyőződésünk, hogy összefogás és együttműködés nélkül semmire sem jutunk. Azt kívánom nektek ballagásotok napján, illetve, amikor ez az üzenet eljut hozzátok, hogy mindig nyitott szívvel és alázatosan keressétek az igazságot, és ehhez mindig találjatok együttműködő társakat. A gondviselő Isten szeretetében és Kalazanci Szent József oltalmában éljétek életeteket! Isten veletek!