Történetünk

A XIII. században telepedtek le Sátoraljaújhelyben a pálos szerzetesek. Az egyetlen magyar alapítású rend tagjai templomot és rendházat emeltek az ún. Barátszeren. Léleképítő és tanító munkájukat 1786-ig folytatták, ekkor II. József, rendeletével feloszlatta a pálosokat. Helyükre, szintén uralkodói parancsra érkeznek meg a piarista szerzetesek. A piarista rend alapítója Kalazanci Szent József, 1597-ben Rómába létre hozta Európa első ingyenes népiskoláját. Az oktatás a „pietas et litterae” azaz a „hit és tudomány” szellemében folyt. A megalakuló szerzetesrend tagjai a tisztaság, engedelmesség és a szegénység mellett, fogadalmat tettek a gyermekek nevelésére is. Magyarországon 1642-ben jön létre Podolinban az első piarista iskola. Az iskolák száma a török kiűzése után gyorsan gyarapodott. Számunkra különös fontossággal bír a tokaji alapítás, egy törökből magyarrá és kereszténnyé lett asszony Pikóczi Eleonóra segítségével jön létre itt piarista iskola. Innen telepedtek át az atyák Sátoraljaújhelybe 1789-ben. Az oktatás kezdetben a rendház épületében folyt, majd megépültek a gimnázium épületei is. Az oktató-nevelő munkának, 1948-ban az államosítás vetett véget. Ettől kezdve a rendházban kollégium működik. A piarista rend 1992-ben kapta vissza az épületet és működteti a Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégiumot. A szerzetesrendnek jelenleg nyolc intézménye van hazánkban.