Csillogó szemek – Projektindító

A sátoraljaújhelyi piarista rendház sikeresen pályázott a Bari Shej – Fata Mare – Nagy Lány elnevezésű uniós pályázaton Csillogó szemek c. pályamunkájával. A pályázatban vállalták, hogy húsz, többségében roma származású középiskolás lányt 2019. december 31-ig személyesen kísérnek, mentorálnak annak érdekében, hogy a programba bevont lányok ne morzsolódjanak le az iskolából, azt sikeresen végezzék el, így szakmához vagy érettségihez jussanak.

Február 28-án, a projekt nyitórendezvényén Szabó László, a sátoraljaújhelyi piarista jelenlét és a projekt vezetője elmondta, hogy a diákokat a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település három középiskolájából – a Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziumából és Szakközépiskolájából, az V. István Katolikus Szakközépiskolából és Gimnáziumból, valamint a Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégiumból – választják ki.

Hiszünk a melléállás, a személyes figyelem és jelenlét erejében. Hisszük, hogy a kincset, amely teremtésünk pillanatában mindannyiunknak megadatott, egymásra figyelve, egymás mellett elköteleződve megtalálhatjuk. Hisszük, hogy ezekben a személyes találkozásokban van a kulcs az Élet gazdagságához.”- fogalmazott köszöntőjében Szabó László.

A munkát a fent nevezett iskolákban tanító nyolc mentorral végzik.  A mentorálás heti rendszerességű személyes találkozást jelent, valamint kétheti rendszerességgel csoportos foglalkozásokat életvitel, egészség, mentálhigiéné, háztartás, kultúra és hagyományok, pályaorientáció, családnevelés témakörben. Része a programnak a rendszeres családlátogatás, kapcsolattartás a szülői házzal, illetve egy nyári tábor is. A program során a lányok havi rendszerességgel természetbeni támogatásban is részesülnek, mint például buszbérlet, hangszer, szakkönyv vagy színházjegy, épp, amire szükségük van. A mentorok a program során szakmai támogatást, képzést is kapnak annak érdekében, hogy munkájuk a lehető leghatékonyabb legyen.

A nyitórendezvényen ünnepi beszédet mondott Schanda Tamás János európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár és Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő.

Schanda Tamás kiemelte: A rend kezdetektől fogva a szegények és rászorulók felkarolását, segítését, képességeiknek kibontakoztatását tűzte ki feladatául. A rend elsődleges küldetése, hogy a fiatalokhoz elmenjen, megkeresse, megtalálja, „összegyűjtse” őket, hogy taníthassa őket „hitre, tudásra, szép életre, jóra”…Az államtitkár örömét fejezte ki az iránt, hogy egy olyan program indulásánál lehet jelen, amely szorosan kötődik a piarista lelkiséghez, s melynek középpontjában a fiatalok és családjaik állnak.

Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár szerint kifejezetten érdemes energiát, emberi erőforrást és pénzt a programra fordítani. A kézzelfogható eredmény eléréséhez mind az Egyház, a Kormány és a romák együttműködése nyújt biztos alapot. A helyettes államtitkár elmondta, hogy az utóbbi néhány évben megkétszereződött a roma fiatalok száma az egyetemen. A mentor kulcsszereplővé vált a nevelési folyamatban, aki szintén egy értékes „befektetés”: a programban szereplő segítettekből idővel segítő válik – aki erre fogékony -, s ez a társadalom számára egyfajta „körforgást” biztosít. Langerné Victor Katalin hangot adott azon reményének, hogy a mélyszegénységben élők mentorálási példáját Európa egyre több országa fogja követni.

Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő beszédjében Victor Katalinhoz csatlakozva hangsúlyozta, hogy a tanulásban és összefogásban látja az erőt, a valódi lehetőséget. A közösségépítés, a lemorzsolódás veszélyében lévők tanítása és segítésük látványos és kézzelfogható tevékenység: a fiatal képes befejezni az iskolát, így perspektíva nyílik számára az életben.

Ezt követően ismét Szabó László piarista emelkedett szólásra, aki bemutatta a programot kiemelve annak lényeges céljait.

„E tevékenység szervesen illeszkedik piarista küldetésünkhöz: olyan fiatalokat szólítunk meg, akikre a rendalapító is felfigyelt volna. Szociális hátterük, szűkös lehetőségeik miatt segítségre szorulnak ahhoz, hogy iskolájukat sikeresen elvégezzék, és ezzel megalapozzák szép emberi életüket. Munkánk a személyes kísérésen alapul, mert hiszünk a személyes melléállásban és figyelemben, abban, hogy ezáltal ki tud bontakozni a minden emberben az eredendően benne levő jó. Kísérő tevékenységünk ösztönző jellegű: a kísértek belső erőforrásait kívánjuk mozgósítani azáltal, hogy segítünk nekik meglátni saját értékességüket. Nem utolsó sorban pedig hisszük, hogy ezzel a munkával is a társadalmat szolgáljuk. Legfontosabb motivációnk, hogy mentoráltjaink sikeresen elvégezzék iskolájukat, értelmes legyen életük, és társadalmunknak is építő tagjai tudjanak lenni.”

A rendezvény zárásaként a Csillogó szemek programban résztvevő intézmények munkatársai mutatták be saját szervezetük tevékenységeit.

Szöveg és  kép: Szathmáry Melinda