Projekt összefoglaló

Pályázó neve: Piarista Rendház
Projekt megnevezése: Csillogó szemek
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.4.4-17-2017-000173
Projekt összköltség: 30 000 000 Ft
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.4.4-17 – BARI SHEJ – NAGYLÁNY – FÁTĂ MÁRÉ
Támogatás mértéke: 100%

A projekt keretében Sátoraljaújhelyen fogunk foglalkozni 20, lemorzsolódási tüneteket mutató lánnyal.

A projekt keretében elvégzett szakmai tevékenységek:

 1. Szükségletfelmérés – a célcsoport kiválasztása tekintetében a lemorzsolódási tüneteket mutató lányok toborzása, szükségleteik beazonosítása; ehhez szükséges módszertan bemutatása
 2. A helyi közösség érzékenyítése, a döntéshozók tájékoztatása, helyi szakemberek bevonása a program megvalósításába
 3. Egyéni és családi mentorálás biztosítása a célcsoport számára a támogatási időszak alatt folyamatosan
 4. Csoport működtetése legalább kétheti rendszerességgel
 5. Természetbeni támogatás biztosítása a továbbtanulás ösztönzése
 6. Együttműködés kialakítása a szakmai-módszertani támogatást biztosító EFOP-3.1.7. kódszámú „Esélyteremtés a köznevelésben” című kiemelt projekt megvalósítóival
 7. Kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása, találkozók szervezése EFOP-1.4.4. megvalósító és a tevékenységeket megvalósító szervezetekkel
 8. Az áldozattá válás megelőzését célzó tréningek tartása
 9. A családi és női szerepekkel foglalkozó csoportok működtetése
 10. Preventív célú (pl. drogmegelőzés) témájú foglalkozások
 11. Gyógytorna
 12. Tábor
 13. Egészségügyi szűrésvizsgálatok szervezése
 14. Egészséges életmódra való nevelés, tanácsadás a szülők számára
 15. Önismereti foglalkozások
 16. Pályaorientációs foglalkozások
 17. Pozitív életmintával élenjáró roma nők bevonása