Projekt összefoglaló

Pályázó neve: Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium
Projekt megnevezése: Új Hely Tanoda – Piarista Tanoda Sátoraljaújhelyen
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.3.1-15-2015-00251
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-3.3.1-15 – Tanoda programok támogatása
Megvalósulás időszaka: 2016.10.10 – 2018.12.31.
Támogatás összege: 28 840 438 Ft
Támogatás mértéke: 100%

A Piarista Rend, mint tanító rend a nevelés által evangelizál. Óvodát, általános- és középiskolákat, kollégiumokat és főiskolát működtet, hogy a mai fiatalok teljes emberi kibontakozását szolgálja. Nyolc városban fejlesztő közeget biztosítunk a hozzánk fordulóknak, hogy érett és a közjót szolgáló személlyé válhassanak. Sátoraljaújhely településen a piarista oktatásnak már több évtizedes hagyományai vannak. A képzés kezdetben a rendház ingatlanában folyt, majd megépültek a gimnázium épületei is. Az oktató-nevelő munkának 1948-ban az államosítás vetett véget. Ettől kezdve a rendházban kollégium működik. Napjainkban a Kossuth Lajos Középiskola Piarista Kollégium bentlakásos intézményként funkcionál a településen, mely jelenleg 98 diák számára nyújt elhelyezést. Az Tanoda megvalósítását a Sátoraljaújhely, Hunyadi utca 6. szám alatti ingatlan biztosítja, mely már több szociális és felzárkóztatási program helyszínéül szolgált eddig is (Segítő kéz integratív hálózat, Biztos Kezdet Ház, Romano Suno Tanoda stb.). Az ingatlan 3 tanteremmel (50,40,30 nm), fiú/lány vizesblokkal, mozgássérült wc-vel, egyéni foglalkozásra is alkalmas tanári szobával (15nm), konyhával rendelkezik. A tantermekben székek és padok biztosítva vannak. A tanoda egy közel 200 nm-es füves udvarral rendelkezik, mely szabadtéri programok, sportfoglalkozások megszervezésére alkalmas. A tanoda erőssége, hogy a megvalósítás helyszíne Sátoraljaújhely legnagyobb szegregátumában található, a Keleti-városrészben, ahol az alacsonyabb társadalmi státuszban élők legnagyobb számban élnek, itt a legnagyobb a 0-14 közötti lakosok aránya, legkedvezőtlenebbek a képzettségi mutatók, és magas az alacsony komfortfokozatú lakások aránya (részletezve lsd. koncepció 2. fejezet.). A program célcsoport meghatározásakor összhangban a kiírás 3.1 pontjával azoknak a gyerekeknek a bevonását tervezzük, akik hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók. A szegény családok gyermekei részére a szülők nem tudnak az iskolai tanagyag elsajátítását segítő fizetett órákat igénybe venni, ezen tanulók részére a tanoda biztosítja ezeket a foglalkozásokat. További szempont a halmozott helyzetben lévő tanulók továbbtanulásának, pályaválasztásának segítése. Az Oktatási Hivatalnál elérhető adatok alapján 2015 januárjában a településen 146 HH-s és 443 HHH-s gyermeket tartottak nyílván. Ebből a tanulói létszámból 351 gyermek tanul általános iskolában, és mindösszesen csak 94 diák folytat középiskolai tanulmányokat. Cél, hogy a tanodába járó diákok több mint 75%-a roma származású diák legyen, a tanulók 70%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, valamint 49%-ban HH-s diák legyen. A tanoda 4. évfolyamtól 8. évfolyamig várja a diákokat. A tanodából kilépő és továbbtanuló diákok számára az utókövetést biztosítani szeretnénk. A tanoda minimum 35-40 diák fejlesztését tervezi, de ez a létszám reményeink szerint 45 főre is felnő a program zárásáig. A toborzást a 4 alapfokú iskolából tervezzük: Kazinczy Ált. Iskola kettő tagintézménye, azaz az Esze Tamás Ált. Iskola, a Jókai Mór Ált. Iskola; Magyar-Szlovák Ált. Iskola; Deák Úti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat Sátoraljaújhely. A tanoda működése 4 félévet ölelne fel, mely során a toborzást és szükséglet felmérést követően egyéni fejlesztési terveket figyelembe véve az alapkompetenciák fejlesztésén túl tanulás módszertani, pályaorientációs foglalkozást és tehetséggondozást, heti rendszerességgel pedig korrepetálást biztosít majd. A tanítás délután, heti 4 napon, napi 4×30 perces foglalkozások keretében kerül lebonyolításra, 10 fős csoportban, 10 pedagógus bevonásával. Pénteki nap a tehetséggondozásé. (lsd. koncepció 4. fejezet). A számszerűsíthető szakmai elvárások maximális elérése a célunk, a következők szerint: A lemorzsolódott tanulók arányát 30% alatt tartjuk, minimum 5 db együttműködő partner bevonásra kerül (lsd. iskolák fent, és 2 középfokú iskola, pedagógiai szakszolgálat, családsegítő szolgálat), a nyitott tanodán kívüli programon résztvevők száma eléri a 180 főt. Az egyéni fejlesztési tervek és haladási naplóknak megfelelően a tanulók minimum 50%-nál legalább 10% mértékű javulást érünk el. Emellett cél, hogy az egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők 70%-nál minimum 10% legyen a javulás a meghatározott területek 50%-ban (legalább 2 területen). A tanoda sikerét garantálja a piaristák tanító szellemisége, illetve a szakmai megvalósítók több éves tanodai múltja (lsd. koncepció 7. fejezet). A költségvetésben szereplő eszközök listája a Sátoraljaújhelyi Pedagógiai Szakszolgálat vezetőjének együttműködésével került összeállításra, a leendő pedagógusok igényeivel és a fejlesztési területek meghatározásával összhangban. A tanoda működése során kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítésére (lsd. 12. fejezet). A pénzügyi fenntarthatóságot a tanoda sikeres zárását követően a Piarista Rend biztosítja.