A gróf Andrássy Gyula élete és kora

„Gondviselés által a feladatra kijelölt személy.”

                                                       (Deák Ferenc)

Az Andrássy 200 emlékév keretében volt tanítványunk gróf Andrássy Gyula születésének bicentenáriumára emlékeztünk. A „szép akasztott” nem csak a gimnázium tanulója volt, de konviktora is volt a kegyes atyáknak.  A gróf Andrássy Gyula élete és kora elnevezésű vetélkedőn a rendező intézmény két csapatán kívül, a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium, valamint az Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium diákjai adtak számot történelmi ismereteikről.

Az érdekes feladatokban, fejtörőkben bővelkedő, nívós versenyben a következő eredmények születtek:

  1. helyezett Kossuth Lajos Piarista Kollégium(Tóth Zoltán, Varknal Melitta, Visnyai Sarah)
  2. helyezett Kossuth Lajos Piarista Kollégium(Dobcsák Gréta, Gyarmati István, Sirava Boglárka)
  3. helyezett Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium(Csákó Ernő,Mahut Péter,Papp Levente)

Gratulálunk a csapatoknak és felkészítő tanáraiknak!

Ezúton is köszönjük a zsűri áldozatos munkáját!

Patrocínium

Patrocínium

November 30-án tartottuk kollégiumunk patrocínium-ünnepségét.

A kollégium közössége – nevelők és diákok – idén is megünnepelte a rendalapítót, akinek álmából született a piarista közösség és küldetés, és akinek szellemiségében éljük életünket itt a piarista kollégiumban. Az ünnepségre a diákok Pokrócos Zsuzsanna felkészítésével egy rövid műsort adtak elő, majd egy kis elmélkedésben Kalazanciust idéztük meg. Idén azt az üzenetet kaptuk tőle, hogy higgyünk a csodában. Nevelőkhöz és diákokhoz, személyesen és közösségileg egyaránt szólt ez az üzenet: higgyük, hogy velünk, közreműködésünkkel, személyes és közös fáradozásunkkal és nem utolsó sorban magunkat Jézusra bízva lehet jobb a holnap. Ami ma töredezett és félkész, az holnapra épülni és gyógyulni tud. És ahova nem látunk, ott is munkál az élet. Ez az üzenet éltet és működtet, ennek a kibontásán fáradozunk Kalazancius közbenjárását és atyai támogatását kérve.

Magyarnak lenni… szavaló verseny

A Piarista Kollégium három tanulója: Justyán Zsanett, Nadály Gréta, Visnyai Sarah a Zemplén a Magyarságért Alapítvány által szervezett Magyarnak lenni… szavaló versenyen vettek részt

Justyán Zsanett második helyezést ért el.

Nadály Gréta harmadik helyezett lett, valamint az alapítvány tagságának különdíjával lett gazdagabb.

Szép eredményükhöz gratulálunk!

1 2 3 8