Projekt összefoglaló

Pályázó neve: Piarista Rendház
Projekt megnevezése: Közös jövő
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00876
Projekt összköltség: 22 050 834 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

Szándékunk a sátoraljaújhelyi középiskolás korosztály részére kisközösségek létrehozása és működtetése. Olyan közösségeké, melyek segítik a fiatalokat személyes identitásuk alakulásának folyamatában, hitük, istenkapcsolatuk mélyülésében, szabadságuk és felelősségvállalásuk növekedésében. Olyan közösségeket szeretnénk számukra biztosítani, ahol teret kapnak személyiségük kibontakoztatására, s ezzel együtt lehetőségük nyílik szűkebb és tágabb környezetük szolgálatára, alakítására. A fiatalok itt megtanulhatják, hogy észrevegyék a körülöttük élők szükségeit és tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy képesek adni, segíteni másokon. Így olyan felnőttekké válhatnak, akik képesek alakítani szűkebb és tágabb környezetük életét, ezáltal projektünk hozzájárul egy önmagáért és a társadalom egészéért felelősséget vállaló új nemzedék neveléséhez. A projekt tevékenységeibe bevont idős személyek a számukra biztosított önkéntes tevékenységek végzése során a helyi közösség hasznos tagjainak érezhetik magukat. Az önkéntes tevékenységek végzése során létrejöhet a különböző generációk közötti párbeszéd. Az idősek átadhatják élettapasztalatukat a fiatalabb generációknak, a fiatalok pedig segíthetnek az idősebbeknek naprakésznek maradni a jelenkor eseményeiben, vívmányaiban. A projekt során végzett önkéntes tevékenységek konkrét válaszokat adnak a helyi igényekre, szükségletekre.

„A” tevékenységcsoport keretében:

1. célcsoport toborzása: Junior Karitászba, Plébániai Karitászba, önkéntes programokon történő részvételre, nyíltnapokon való részvételre: személyes felkereséssel, hirdetésekkel, plakátokkal, honlap létrehozásával, közösségi portálon való megjelenéssel.

2. önképzés: szakmai könyvek vásárlásával (ld. Könyvlista c. csatolmány)

3. a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató esemény: évente 2 alkalommal (koranyáron és ősszel) nyíltnap a közösségi kertben és közösségi lekvárfőzdében, ahol bemutatjuk a Segítő Pont és a Junior Karitász tevékenységét, valamint a résztvevők szabadon bekapcsolódhatnak az önkéntes munkába.

4. önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése és közvetítése: Az önkéntes koordinátor feladata a „Segítő Pont”-on keresztül: a helyi rászoruló csoportokkal, személyekkel kapcsolatfelvétel, igényeik felmérése, szükség esetén esettanulmány készítése, segítés lehetőségeinek feltárása, kapcsolattartás a karitásszal és segítő szervezetekkel, önkéntes tevékenységek, Junior Karitász csoportok bekapcsolódásának megszervezése.

Tervezett közösségi önkéntes tevékenységek:

  • Új Hely Piarista Tanodában tanuló gyerekekkel való foglalkozás: A tanodába 30 hátrányos helyzetű általános iskolás gyerek jár. A Junior Karitászba járó fiatalok segítenek nekik a tanulásban, játszanak velük, illetve részt vesznek közös programjaikon (kirándulások, nyári táborok). A Plébániai Karitászból minden nap 1-1 fő (által. 60 feletti korosztály) besegít a gyerekekkel való foglalkozásba, étkeztetésbe. o
  • Papírbrikett gyártás: Rászoruló családoknak használtpapírból fűtésre alkalmas papírbrikettek készítése. Ezt egy fő rászoruló végzi hetente 1 alkalommal, a Junior Karitászosok neki segítenek.
  • Piarista Közösségi Kert: A piarista rend tulajdonában van egy nagyjából 0,3 ha-os, Sátoraljaújhely határában található mezőgazdasági terület. Ezen tervezzük a közösségi kert kialakítását, amit rászoruló családok művelhetnek. Ez tavasztól őszig 3 fő dolgozik a kertben heti 1 alkalommal, munkájukhoz a Junior Karitászosok és a plébániai karitászosok is csatlakozhatnak.
  • Tankonyha: Rászoruló, első sorban roma asszonyoknak és lányoknak tankonyha jelleggel zöldség és gyümölcstartósítás, közösségi tanulási alkalmak. A foglalkozásokba bekapcsolódhatnak a Junior Karitászos lányok, valamint a plébániai karitászba járó idősebb asszonyok. A tankonyhát 6 alkalommal tervezzük megvalósítani évente, egy alkalommal 5 résztvevő jelenlétével számolunk. o Szülői közösségek: a tanodába járó gyerekek szüleivel rendszeres találkozási alkalmak: anyaképzés, háztartásvezetés, bibliaórák, imádságok. Alkalmat szeretnénk teremteni arra, hogy a rászoruló, első sorban cigány szülők is tartozhassanak egy kis közösséghez, ahol megoszthatják nehézségeiket, tapasztalataikat, segítséget és megértést találhatnak. Lehetőséget biztosítunk számukra, hogy a többi önkéntes tevékenységbe is bekapcsolódhassanak. A találkozók havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre, alkalmanként 20 fő részvételére számítunk. 5. A pályázat keretében vállaljuk, hogy az ÚNK-val a kapcsolatot tartjuk.

„B” tevékenységcsoport keretében: 40 órában önkéntes koordinátor foglalkoztatása.